Mijn Psychologie
Behandeling, consultatie en trainingen op maat.

Tarieven: 

U kunt geheel vrijblijvend kennis komen maken zodat u kunt ervaren of u zich op uw gemak voelt, of er een ‘klik’ is. Zo niet, dan laten we het daarbij en worden er geen kosten in rekening gebracht. Als u besluit om door te gaan, dan wordt de sessie wel in rekening gebracht.  Het kan ook zo zijn dat ik, in overleg met u, tot de conclusie kom dat u een andere vorm van hulp nodig hebt en ik de benodigde stappen zal zetten die daartoe kunnen leiden. In dat geval zal ook het gebruikelijke tarief gelden.

Keuze:

- Autonome zorg
Autonome zorg  betekent dat u (of uw kind) in psychologische behandeling c.q. therapie kunt komen zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar. Dit houdt in dat u de behandeling zelf betaalt en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens 100% gewaarborgd blijft.
Samen wordt besproken en bepaald wat er gebeurt met uw gegevens. Er is in dit geval geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

- Met verwijsbrief van de huisarts
Ik heb er bewust voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Dat heeft een aantal voordelen voor u als cliënt, maar het betekent ook dat u een klein gedeelte van de sessie zelf moet betalen. Vaak vergoeden de zorgverzekeraars 60% of 75% in geval van een naturapolis. Heeft u een (zuivere) restitutiepolis, dan wordt in de regel alles vergoed. Check dus zorgvuldig bij uw zorgverzekeraar wat er vergoed wordt, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Op https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/ kunt u per verzekeraar zien wat vergoed wordt.

U betaalt altijd uw eigen risico. In 2024 is het eigen risico minimaal € 385,- per persoon. Het eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar. 

- PGB
Indien u uw kind aanmeldt, heeft u de keus om dit zelf te financieren. U kunt ook bij de gemeente informeren naar PGB. Middels PGB kunt u een deel of volledig de zorg vergoed krijgen. Ik heb geen contracten met de gemeente. Kijk voor meer informatie op www.pgb.nl.

De vergoeding valt bij kinderen en jongeren niet onder het eigen risico.

Tarieven:

Vanaf 1 januari 2022 gaan we in Nederland werken met het Zorgprestatiemodel (ZPM).  De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties. Dit is een nieuwe manier van het factureren van onze zorg aan de zorgverzekeraar. Het nieuwe model heeft geen invloed op welke zorg je krijgt of hoe je die krijgt. 


Wat verandert er op de rekening?
U kunt op de rekening van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

- Consult 

Code

Prijs

Behandeling 45 min

CO0497

135, 89 euro

Behandeling 60 min

CO0627

161,46 euro


Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten de psychische problemen voldoen aan de criteria voor een psychische stoornis van DSM-V, anders is er sprake van onverzekerde zorg en moet u de kosten volledig zelf betalen.
Belangrijk om te weten is dus dat niet alle psychische problemen vanuit het basispakket worden vergoed door de zorgverzekeraar.  Zo zijn werkgerelateerde problemen zoals stress en burn-out, maar ook specifieke fobieën, rouwverwerking en relatieproblemen niet meer in het basispakket opgenomen.  Soms vallen deze wel weer onder de aanvullende verzekering.

Mijn Psychologie hanteert een particulier tarief van € 110,- per sessie van 45 minuten. Samen met uw behandelaar wordt besproken hoe de betaling vormgegeven wordt. I

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Het tarief voor een 'no show' is € 50,- per gemiste afspraak en worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

- Jongeren
Er wordt een tarief van € 110,- euro per sessie gerekend. 

- Reiskosten
Voor reiskosten wordt 23 cent per kilometer gerekend (bij meer dan 5 km).

INFORMATIEPLICHT
Alle psychologen praktijken zijn vanaf 2014 verplicht om gecodeerde persoonsgegevens van de cliënten aan te leveren aan Nederlandse Zorgautoriteit (https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz/gegevens-aanleveren). Dit is een landelijk informatiesysteem van de overheid. Indien u niet wenst dat uw gegevens bekend worden bij de overheid, dan kunt u bij het intake gesprek een privacyverklaring invullen (lvvp.info/privacyverklaring). Uw gegevens worden dan niet verstrekt aan de overheid.