Mijn Psychologie
Behandeling, consultatie en trainingen op maat.

Consultatie

Advies van een expert nodig? 

U kunt mij als GZ-psycholoog of orthopedagoog (gedragswetebschapper) inschakelen voor een consult.
Dit kan op het gebied van behandeling, maar ook bij casussen over jongeren of volwassenen met complex probleemgedrag (en/of een verstandelijke beperking).

Steeds vaker wordt vanuit de gemeente de eis gesteld dat er ambulante begeleiding alleen gegeven mag worden onder supervisie van een gedragswetenschapper. Samen met u kan ik dit traject vorm geven.