Mijn Psychologie
Behandeling, consultatie en trainingen op maat.

KwaliteitsstatuutGoedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. 

Hieronder vindt u het goed gekeurde kwaliteitsstatuut van Mijn Psychologie.

kwaliteitsstatuut%20alleen%20lezen.pdf